• Xử lý tồn tại liên quan rừng, đất rừng
  • 11/08/2022 17:53
  • Sáng 11 tháng 8, Ban Chỉ đạo 2337 về giải quyết các vấn đề tồn tại chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý đất đai đối với diện tích các công ty nông lâm nghiệp giao về địa phương quản lý đã tổ chức họp lần thứ nhất để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.
Viết bình luận mới