• Xem xét chính sách về đất đai
  • 08/12/2021 10:57
  • Chiều mồng 7 tháng 12, tại thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra hội nghị trực tuyến đóng góp ý kiến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19.
Viết bình luận mới