• Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc tại Đắk Nông
  • 17/05/2022 17:31
  • Sáng 17 tháng 5, đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (khóa XV) làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
Viết bình luận mới