• UBND tỉnh Đắk Nông họp thường kỳ tháng 11
  • 24/11/2022 16:50
  • Phát biểu phiên họp thành viên UBND tỉnh vào sáng 24/11, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh: các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2022 đa phần vượt kế hoạch...
Viết bình luận mới