• Tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh Trường THPT Trường Chinh
  • 30/11/2022 14:16
  • Ngày 30 tháng 11, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh Trường Trung học phổ thông Trường Chinh huyện Đắk R’lấp.
Viết bình luận mới