• Tuyên dương 40 doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế năm 2021
  • 30/09/2022 16:47
  • Phát biểu tại hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật Thuế năm 2021 tổ chức vào ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Chiến đánh giá cao những giải pháp tích cực trong công tác quản lý thuế cũng như biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà trong việc nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.
Viết bình luận mới