• Triển khai Chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn
  • 10/09/2022 08:42
  • Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm Ô Cốp và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Viết bình luận mới