• Trái ngọt trên cánh đồng Nâm Kar
  • 22/11/2021 16:27
  • HTX sản xuất Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú, huyện Krông Nô có gần 3 ha cam, quýt trồng theo chuẩn hữu cơ trên cánh đồng núi lửa Nâm Kar, xã Quảng Phú.
Viết bình luận mới