• TP. Gia Nghĩa chi trả tiền hỗ trợ cho lao động tự do
  • 02/11/2021 17:55
  • Từ ngày 1 tháng 11, các địa phương trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho lao động tự do theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đợt chi trả đầu tiên, sẽ có 984 người được hỗ trợ với tổng số tiền là hơn 1,4 tỷ đồng.
Viết bình luận mới