• Tổng kết MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên năm 2022
  • 09/12/2022 16:21
  • Sáng 9/12, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2022 do Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông làm cụm trưởng.
Viết bình luận mới