• Tổng kết công tác dân vận năm 2021
  • 13/01/2022 16:13
  • Ngày 13 tháng 1, tại Hà Nội, Ban dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021.
Viết bình luận mới