• Tìm ánh sáng giữa đêm đen
  • 22/09/2022 17:35
  • Trong những năm qua, công tác xóa mù chữ cho người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp ngành quan tâm. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, cả thầy cô giáo đứng lớp lẫn học viên xóa mù chữ đều quyết tâm hoàn thành khóa học, từ đó nâng cao dân trí, từng bước thoát nghèo…
Viết bình luận mới