• Tiếp và làm việc với nhà đầu tư Vương quốc Anh
  • 10/08/2022 20:06
  • Ngày mồng 10 tháng 8, Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Tình cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với Công ty New Canopy Sustainable Ventures Ltd, Vương quốc Anh nhằm tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp với tỉnh Đắk Nông và hỗ trợ phát triển sinh kế địa phương.
Viết bình luận mới