• Thường trực HĐND tỉnh khóa IV họp phiên thứ 21
  • 08/11/2022 14:31
  • Sáng mồng 8 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ 21 để cho ý kiến về các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và giải quyết những nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Viết bình luận mới