• Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 12
  • 18/05/2022 18:29
  • Cho ý kiến về dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 tại phiên họp thứ 12 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều 18 tháng 5, Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng: hiện nay khung giá đất vừa thiếu, vừa không đúng và vừa trùng lặp...
Viết bình luận mới