• Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thứ 17
  • 17/08/2022 17:35
  • Ngày 17 tháng 8, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 17 để xem xét cho ý kiến nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; đánh giá rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 4, thống nhất nội dung thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 và Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh.
Viết bình luận mới