• Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông họp phiên thứ 15
  • 27/06/2022 18:50
  • Kết luận tại phiên họp thứ 15 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều 27/6 , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết theo các ý kiến đã được thống nhất để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 28 tháng 6.
Viết bình luận mới