• Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 5
  • 12/05/2022 17:07
  • Hôm nay, ngày 12/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 5 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa 13.
Viết bình luận mới