• Thành viên UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9
  • 05/10/2021 08:10
  • Chiều 4/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp thành viên thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.
Viết bình luận mới