• Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết
  • 02/12/2022 17:36
  • Sáng 2/12, Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh Đắk Nông đã họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026.
Viết bình luận mới