• Tập trung khai thác nguồn thu ở những lĩnh vực lợi thế
  • 14/01/2022 17:01
  • Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành Thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 tổ chức vào sáng 14 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trọng Yên biểu dương nỗ lực của toàn ngành Thuế đạt được trong năm qua. Năm 2022, ngành Thuế cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động các chủ trương, chính sách về lĩnh vực thuế để tạo sự đồng thuận, chấp hành tốt trong người dân, doanh nghiệp.
Viết bình luận mới