• Tập huấn nâng cao năng lực thu hút nhà đầu tư
  • 10/08/2022 18:38
  • Trong 2 ngày mồng 9 và mồng 10 tháng 8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Phương và Công ty Tư vấn Mckinsey & Company, tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực thu hút nhà đầu tư cho hơn 50 cán bộ thuộc các sở, ngành, địa phương.
Viết bình luận mới