• Tập huấn kiến thức về phòng, chống ma túy cho 90 cán bộ đoàn cơ sở
  • 11/11/2022 16:38
  • Sáng 11 tháng 11, tại Tỉnh đoàn Đắk Nông, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Công an phối hợp tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên tại tỉnh Đắk Nông năm 2022.
Viết bình luận mới