• Tăng gắn kết doanh nghiệp, chính quyền và ngân hàng
  • 30/09/2021 16:51
  • Kết luận tại buổi làm việc với các ngân hàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh: giữa doanh nghiệp, chính quyền và ngân hàng cần có sự kết nối chặt chẽ với nhau. Thông qua kết nối, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sẽ được nắm bắt, xử lý kịp thời.
Viết bình luận mới