• Sụt lún nghiêm trọng trên tuyến liên xã Đắk Som - Đắk R’măng
  • 30/10/2021 16:17
  • Đây là tuyến đường liên xã từ Đắk Som - Đắk R’Măng, huyện Đắk Gờ long. Hàng chục mét đường đoạn qua dốc ông Páo, thuộc địa bàn Bon B’Dơng, xã Đắk Som, bị sụt lún nghiêm trọng. Vết sụt lún sâu, lan vào mặt đường nhựa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Viết bình luận mới