• Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022
  • 02/07/2022 15:35
  • Sáng mồng 2 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến 3 cấp để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Viết bình luận mới