• Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
  • 22/10/2021 20:06
  • Kết luận tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 và 3 năm thực hiện Đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh Đắk Nông , Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điểu K’Ré khẳng định: Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, nhìn chung các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Viết bình luận mới