• Rừng thông cảnh quan bản Đắk Lép hồi sinh
  • 13/05/2022 17:36
  • Từ chỗ có nguy cơ xóa sổ do bị chặt phá, lấn chiếm, bức tử bằng hóa chất, hơn 3 năm trở lại đây, rừng thông cảnh quan bản Đắk Lép, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, đã được quản lý, bảo vệ tốt hơn. Những khu vực rừng thông bị lấn chiếm, bị chết do đầu độc trước đây cũng đã được chính quyền địa phương và đơn vị chức năng trồng dặm, trả lại cho khu rừng vẻ đẹp xanh mát vốn có.
Viết bình luận mới