• Ra quân cao điểm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022
  • 11/07/2022 11:34
  • Chiều mồng 10 tháng 7, tại thị trấn Đắk Mil huyện Đắk Mil, Ban Chỉ đạo hoạt động hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đắk Nông tổ chức Ra quân cao điểm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022; với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, các chiến sĩ tình nguyện từ thành phố Hồ Chí Minh và người dân trên địa bàn.
Viết bình luận mới