• Quyết tâm giải ngân 34.000 tỷ đồng vốn mục tiêu Quốc gia
  • 29/07/2022 16:56
  • Phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức vào sáng 29 tháng 7, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị: Các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn bảo đảm thực hiện đồng bộ từ trung ương đến địa phương...
Viết bình luận mới