• Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị
  • 18/05/2022 17:58
  • Ngày 18 tháng 5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Viết bình luận mới