• Quá tải làm thủ tục đất đai ở Gia Nghĩa
  • 28/04/2022 17:45
  • Thời gian gần đây, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của thành phố Gia Nghĩa ghi nhận số lượng lớn người dân đến giao dịch. Tuy nhiên mỗi ngày tại đây chỉ giải quyết được khoảng 200 hồ sơ, dẫn đến tình trạng ùn tắc.
Viết bình luận mới