• Phối hợp tuyên truyền về quân sự, quốc phòng
  • 22/04/2022 21:08
  • Chiều 21 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2018-2021 và ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2027 và năm 2022.
  • ANQP
  • 355 lượt xem
  • 0 bình luận
Viết bình luận mới