• Phát triển thị trường KHCN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
  • 24/09/2022 06:58
  • Chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến về "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập" tổ chức vào chiều 23/9, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Khuyến khích sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ; khơi thông nguồn cung, gỡ bỏ các trở ngại về thông tin, giảm thiểu các chi phí giao dịch trong mua bán hàng hóa khoa học công nghệ; tạo dựng và phát triển cơ sở hạ tầng của thị trường.
Viết bình luận mới