• Phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững
  • 30/11/2022 15:09
  • Sáng 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 để triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 06 về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
Viết bình luận mới