• Phản biện xã hội các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về nông nghiệp
  • 24/09/2022 06:59
  • Sáng 23/9, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Viết bình luận mới