• OCOP góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm
  • 21/01/2022 09:25
  • Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm ( OCOP) đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Đắk Nông. Đến nay, chương trình đã mang lại những thành công bước đầu, với nhiều sản phẩm OCOP ra đời. Đây là tiền đề để khẳng định giá trị thương hiệu sản phẩm của tỉnh Đắk Nông, có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân.
Viết bình luận mới