• Liên kết chuỗi giá trị hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng
  • 14/01/2022 17:03
  • Sáng ngày 14 tháng 1, Trung tâm Phát triển nông thôn Tây Nguyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo "Liên kết chuỗi giá trị hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo tỉnh Đắk Nông: thực trạng và giải pháp".
Viết bình luận mới