• kiểm soát nguồn phóng xạ trong sản xuất alumin
  • 30/12/2022 15:39
  • Ngay từ khi mới vào làm việc tại Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV, anh Bùi Văn Thăng đã được trang bị đầy đủ các kiến thức liên quan tới bảo đảm an toàn bức xạ. Trong quá trình làm việc, anh luôn tuân thủ chặt chẽ các quy trình, quy định tại Nhà máy.
Viết bình luận mới