• Không để GPMB làm chậm tiến độ dự án
  • 07/05/2022 07:47
  • Chiều mồng 6 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị trực tuyến nghe báo cáo và bàn các giải pháp quản lý, triển khai các nhiệm vụ về tình hình phân bổ, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; công tác quản lý xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Viết bình luận mới