• Khó khăn trong xử lý nước thải sinh hoạt ở Gia Nghĩa
  • 25/05/2022 18:29
  • Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng của TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, lượng nước thải sinh hoạt ngày càng tăng cao. Phần lớn nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố được xả thẳng ra hệ thống nước mưa, ra đường hoặc thẩm thấu vào lòng đất mà không qua xử lý.
Viết bình luận mới