• Khảo sát về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
  • 22/10/2021 08:38
  • Ngày 21 tháng 10, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh để khảo sát về việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2020.
Viết bình luận mới