• Khai mạc Trại sáng tác văn học lần thứ nhất, năm 2022
  • 15/03/2022 11:55
  • Chiều 14 tháng 3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông, Cục Công tác Đảng, công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân” lần thứ nhất, năm 2022.
Viết bình luận mới