• Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 10
  • 30/11/2022 13:04
  • Sáng 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 để cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa 12 về nhiệm vụ năm 2023, bàn quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.
Viết bình luận mới