• Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức xin nghỉ việc
  • 07/12/2022 17:05
  • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tìm ra nguyên nhân, đề ra khắc phục tình trạng cán bộ,công chức, viên chức xin nghỉ việc, chuyển công tác là một trong những vấn đề đề cập làm rõ…
Viết bình luận mới