• Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII
  • 01/12/2022 07:18
  • Ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2023; bàn quyết định một số vấn đề quan trọng của tỉnh.
Viết bình luận mới