• Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2022
  • 10/08/2022 16:07
  • Sáng mồng 10 tháng 8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến đến 1.918 điểm cầu trong cả nước với sự tham dự của hơn 64.000 đại biểu.
Viết bình luận mới