• HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua 8 nghị quyết
  • 27/07/2022 08:59
  • Sau thời gian 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thông qua 8 nghị quyết về kinh tế, văn hóa, xã hội.
Viết bình luận mới