• HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua 2 nghị quyết
  • 28/06/2022 11:28
  • Sáng ngày 28 tháng 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, biểu quyết thông qua 2 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình gồm: Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Viết bình luận mới