• Góp ý Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26
  • 19/01/2022 16:30
  • Ngày 19 tháng 1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về Nông nghiêp, Nông dân, Nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành phố để, góp ý báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết này.
Viết bình luận mới